Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomik krizin tüketicilerin harcama ve tasarruf eğilimleri üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Biga İİBF1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerde genellikle gelirlerinin bir kısmını gelecekteki beklenmedik olumsuzluklara karsı tasarruf etme eğilimi vardır. Ancak tasarruf, tüketim ve yatırım eğilimleri çesitli faktörler tarafından etkilenmektedir. Örneğin, zaman zaman yasanan ekonomik krizler hane halkının harcamalarını azaltmalarına ve beklenmedik olaylara karsı daha fazla hazırlıklı olma eğilimine girmelerine neden olur. Bu harcamama eğilimi de krizin derinlesmesine katkı sağlar. Tasarruflar bir taraftan bireylerin gelecekleri için bir güvence olustururken diğer taraftan da ekonominin ihtiyacı olan finansmanın sağlanmasında hayati öneme sahiptirler. Ülkemiz henüz gelismekte olan bir ülke olduğu ve halkımızın gelir düzeyinin de genellikle düsük olduğu dikkate alındığında tasarruf yetersizliği daha da belirgin hale gelmektedir. Ekonominin gelismesi için fertlerin harcamalarını artırmaları istenir. Bu çalısmada ülkemizin çesitli yörelerinden 850 aile ile yapılan anket uygulamasıyla veri toplanmıs ve toplanan verilerin analizine yer verilmistir. Arastırma sonuçlarına göre, ekonomik kriz nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kıstığı ve tasarruf eğilimlerinin arttığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

The individuals have usually tendencies to spend some of their incomes against the unexpected conditions in the future. But the saving, consuming and investment tendencies are influenced by different factors. For example; the economic crisis which we experience from time to time cause the decrease of spendings of household and make them to be more ready against enexpected events. This tendency in not spending much contribute the deepening of the economic crisis. The savings are a security in the future of individuals but at the same time they are vital as financial recourses of the economy. Taking into consideration that our country is a developing one, and the income level of our people are low the insufficient spending level will be more evident. For the economic development the people have to spend much. In this study a survey was conducted in many cities of our country on 850 families and the collected data were analysed. According to the results of the study it is confirmed that the consumers decreased their spendings and increased their savings because of economic crisis

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :