Yıl 2018, Sayı : 3 Sayfalar 153 - 159 2018-12-01
Analyzing the Force Value That is Applied by Different Kind Of Nickel-Titanium Wires
Farklı Nikel-Titanyum Teller Tarafından Uygulanan Kuvvet Miktarının Ölçülmesi
Bilal AYAZ,Abdullah Bahadır AKÇA,Nurhat ÖZKALAYCI
22 261

Aim: The objective of this study is to evaluate the force level of nickel-titanium wires according to their thickness and brands.Material and Method: Three different sizes of nickel titanium wires manufactured by five different brands were tested. A phantom model was used for study process. Occlusal surfaces of maxillary central incisor, canine and second premolar were grinded for getting space to measure the forces. Arch wires are connected to brackets with elastic ligatures. Measuring points were determined on the teeth and the amount of force applied to these points was calculated by a gauge. The test temperature was controlled with a digital system. All measurements were made at a same temperature of 37.5 ± 1 ° C similar to the oral condition.Results: The amount of force was increased when the wire gets thickened. There were differences at the amount of force levels between brands. The amount of force applied to the canine teeth is slightly higher than other teeth, so it needs to be evaluated in detail.Conclusion: Orthodontic treatment is directed by force. The level and the type of force is determined by the mechanical properties, thickness and type of materials used
Amaç: Bu çalışmanın amacı, nikel-titanyum tellerin kalınlıklarına ve markalarına göre kuvvet seviyelerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Beş farklı marka tarafından üretilen üç farklı boyutta nikel titanyum tel test edildi. Çalışma sürecinde bir fantom model kullanıldı. Maksiller santral kesici, kanin ve ikinci premolar dişler kuvvetleri ölçmek için yeterli alan sağlamak amacıyla oklüzal yüzeylerinden möllendi. Ark telleri, elastik ligatürlerle braketlere bağlandı. Dişler üzerinde ölçüm noktaları belirlendi ve bu noktalara uygulanan kuvvet miktarı bir gauge ile hesaplandı. Test süresince sıcaklık dijital bir sistemle kontrol edildi. Tüm ölçümler ağıziçi ortama benzer şekilde 37.5 ± 1 ° C’de aynı sıcaklıkta yapıldı. Bulgular: Tel kalınlaştıkça kuvvet miktarı artmıştır. Markalar arasındaki kuvvet düzeyinde farklılıklar vardır. Kanin dişlerine uygulanan kuvvet miktarı diğer dişlerden biraz daha yüksektir ve bunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Sonuç: Ortodontik tedavi kuvvetle yönlendirilir. Kuvvetin seviyesi ve tipi, kullanılan malzemelerin mekanik özelliklerine, kalınlığına ve türüne bağlıdır

Anahtar Kelimeler

1. Börekçi T. Sabit ortodontik tedavide kullanılan malzemelerin ortodontik tedavide etkinliği. Ege Üniversitesi Bitirme Tezi, İzmir 2012
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Bilal AYAZ
Abdullah Bahadır AKÇA
Nurhat ÖZKALAYCI