Cilt: 10 Sayı : 3
Ratlarda Gentamisin İle İndüklenmiş Oksidatif Streste Borun Muhtemel Koruyucu Etkisinin Dokularda Araştırılması#
Potential Protective Effect of Boron Against Gentamicin-Induced Oxidative Stress on Rat Tissues
İsmail KÜÇÜKKURT,Damla ARSLAN ACARÖZ,Hasan Hüseyin DEMİREL,Sinan İNCE,Abdullah ERYAVUZ

61 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aebi H. Catalase in vitro, in: U. Bergmeyer (Ed.),Methods of enzymatic analysis. AcademicPress, New York and London. 1974; 673-677.
İsmail KÜÇÜKKURT,Damla ARSLAN ACARÖZ,Hasan Hüseyin DEMİREL,Sinan İNCE,Abdullah ERYAVUZ