Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Hospitality and Tourism Issues-JOHTI

Yazım kuralları için bakınız: https://dergipark.org.tr/en/pub/johti/writing-rules