Cilt: 12 Sayı : 1
d
Kıl Keçilerinin Döl ve Süt Verimi Özellikleri Üzerine Genetik Olmayan Faktörlerin Etkisi
Effect of Non-Genetic Factors on The Reproductive Performance and Milk Yield Characteristics of Hair Goats
Memiş BOLACALI,Yahya ÖZTÜRK,Orhan YILMAZ,Mürsel KÜÇÜK,Mehmet Akif KARSLI

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akçapınar H, Özbeyaz C. Basic information of animal breeding (in Turkish). 1999; Ankara, ISBN: 975-96978-0-7.