Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Dergi hakkında bilgi.

 

 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad) yılda 4 kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

ü ü ü  Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayımlanabilir.

   Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan çalışma yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili üç ay içerisinde cevap verilir.

   Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

   Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    ü ü 

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)
Kaynak Gösterim Kuralları

 KİTAP

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, s. 55.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, 
, s. 73.
 

Tek Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık, 
 (2. bs., İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000), s. 33-34.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil, 
, 2. bs., İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000.

İki ve Üç Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık, Selim Aslantaş, Bülent Arı, Adalet Kitabı (2. bs., İstanbul: Kadim Yayınları, 2012), s. 68.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil ve Selim Aslantaş, Bülent Arı, Adalet Kitabı, 2. bs., İstanbul: Kadim Yayınları, 2012.

Üçten Fazla Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık v.dğr., 
 (İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007), s. 18.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil v.dğr., 
, İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007

Derleme
İlk Dipnot:
Halil İnalcık (ed.),  Tanzimat (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011), s. 11.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil (ed.), Tanzimat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.

Çeviri
İlk Dipnot:

Allan NevinsHenry Steele CommagerABD Tarihi, çev. Halil İnalcık, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005.

Neşir
İlk Dipnot:
Derviş Ahmet Aşıki,  Aşıkpaşaoğlu Tarihi (nşr. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011), s. 15.
Kaynakça: 
Derviş Ahmet Aşıki,  Aşıkpaşaoğlu Tarihi, nşr. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011.

MAKALE

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, s. 3.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Problemi”, s. 3.

Derleme içinde makale
İlk Dipnot:
Melek Fırat, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (ed.) Baskın Oran (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), c. I, 6. bs., s.178.
Kaynakça: 
Fırat, Melek, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (ed.) Baskın Oran, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, c. I, 6. bs., s. 178-193.

Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Aralık 9-10 2010 içinde (Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2011), s. 83.

Kaynakça: 
Sağır, Adem, “Sanal İle Gerçeklik Arasında BirKayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun Sosyolojisi”, Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı Aralık 9-10 2010, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi Yayınları, 2011, s. 81-97.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk Dipnot:
Ahmet Güç, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XXVII, s. 276.
Kaynakça: 
Güç, Ahmet, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999, c. XXVI, s. 276-280.

TEZ
İlk Dipnot:
Mustafa Yiğitoğlu, “Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri” (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 48-51.
Kaynakça: 
Yiğitoğlu, Mustafa, “Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

İNTERNET SİTELERİ
İlk Dipnot:
Ekrem Özdemir, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek
Kaynakça:
Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012,, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek . 
Not: İnternet kaynaklarında verileri, içerikleri değişen sayfalar için “son güncelleme tarihi”, sabit yazılar için “son erişim tarihi” kullanılacaktır.

 Not:

 1. Yazar yoksa ilk sıraya eser adı yazılır.
 2.      Publication Guidelines for the Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)

     Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad) , is a peer-reviewed journal published four times  a year.

     It is devoted to the publication of articles, translations, editions of manuscripts and their translations, book and dissertation reviews, as well as assessments of symposiums, seminars, conferences and panels.

     The material submitted for publication may not be previously published or accepted for publication by another publisher.

     Articles may not exceed 30 pages (10,000 words), including appended material such as pictures, charts and maps etc. Articles must be submitted with abstracts both in Turkish and English (50-100 words) along with key words (5-10 words).

     Although the journal is published in Turkish, articles in foreign languages are also welcome. 

     The editorial board peruses the submitted material with regard to both form and content before sending it on to referees. They may also consider the views of the advisory board. After the deliberation of the editorial board, submitted material is sent to three referees. In order for any material to be published, at least two of the  referees must approve it. The revision and improvement demanded by the referees must  be implemented in order for an article to be published. Authors are informed within three months about the decision regarding the publication of their material.

    Material submitted to the journal is not returned, even  if it is not accepted for publication. Authors assume the responsibility of the article with regard to the style, content, scholarly value and legal aspects.

     The material published in the journal is copyrighted; it cannot be used without proper reference.

     The material to be considered for publication must be uploaded, after being member of itobiad, by Article SENT button.

  شروط النشر لمجلة بحوث العلوم الإنسانية والإجتماعية

   

   

  üإن مجلة بحوث العلوم الإنسانية والإجتماعية (ITOBIAT) مجلّة أكاديميّة محكّمة وتصدر أربع مرات في السّنة.

   

    

        

   

   

        

   

   

        

   

   

         

   

   

        

   

   

        

   

   

        

   

   

       A4 وترك مسافة 2,5 سم لكافة أبعاد الورقة وتكون المسافة بين السطور 1,5 سم وباستخدام نوع حرف