ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır.

Bu dergide en çok okunan makaleler

CUFEJ VOL: 41 NO: 2 ALL ARTICLES

Sayfalar 1 - 121

Cuefj LIST

6. Sınıf Hücre Konusuna İlişkin Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sayfalar 1202 - 1219

Serkan TİMUR, Fatih DOĞAN, Nagihan İMER ÇETİN, Betül TİMUR, Rüveyda IŞIK

Cilt: 49 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin İncelenmesi

Sayfalar 1 - 27

Seyda GUL, Esra ÖZAY KÖSE, Emine Hatun DİKEN

Nurettin Topçu ile Türk Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek

Sayfalar 98 - 141

Fatma ÖRSDEMİR, Neslin İHTİYAROĞLUÜniversite Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Sayfalar 163 - 184

Haktan DEMİRCİOĞLU, Esra IŞIKTürkçeye Maruz Kalma Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

Sayfalar 225 - 256

Derya ÇOBANOĞLU AKTAN, Kayhan İNANMatematiksel Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik

Sayfalar 278 - 315

Ayten Pınar BAL, Perihan DİNÇ ARTUT


Kalite Elçilerinin Yükseköğretimde Kalite Yönetimine ve Teknoloji Engellerine İlişkin Görüşleri

Sayfalar 316 - 351

Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Uğur BAŞARMAK, Gözde SEZEN-GÜLTEKİN, Muzaffer ELMAS

Siberkondri Ciddiyet Ölçeğinin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirliği

Sayfalar 430 - 450

Serap EJDER APAY, Ayşe GÜROL, Süreyya ÖZDEMİR, Seval USLUDeprem Travmasında EMDR'nin Etkinliğinin Araştırılması: Olgu Sunumu

Sayfalar 477 - 500

Gamze MUKBA, Selami TANRIVERDİ, Fuat TANHAN