Cilt: 7 Sayı : 13
d
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANININ GELİŞİM ÇİZGİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI (1965-2015)
MULTIDIMENSIONAL SCALING STUDY FOR DETERMINING THE DEVELOPMENT LINE OF THE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AREA (1965-2015)
Füsun ÇINAR ALTINTAŞ,Ceyda KAVURMACI

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Baransel, A. (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Klasik ve Neo-Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri, İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları.