Ekonofizik: Ekonomi ve Fizik İlişkisine Güncel Bir Bakış

Modern iktisadın temellerinin Adam Smith’in meşhur eseri “Ulusların Serveti” ile atıldığını kabul edersek, iki buçuk asıra yakın bir geçmiş içinde iktisadın diğer bilimlerle etkileşim içinde olduğunu görmekteyiz. Bu bilimler arasında fiziğin yeri tartışmasız diğerlerinden birkaç adım öndedir. Bu etkileşim sürecinde, fizikteki paradigma değişimlerinden iktisat kuramı da etkilenmiş ve sürekli bir evrim içinde yol almıştır. Yirminci yüzyılın sonu itibariyle farklı bilim adamlarınca ağırlıklı olarak istatistiksel fiziğin iktisadi olayları anlamada kullanılmasıyla ekonofizik kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bildiride ekonofizik alanı ve iktisat, özellikle finansal iktisat, ilişkisi ele alınmaktadır. Ekonofiziğin neden farklı bir disiplin olarak görüldüğü, konuya her iki bilim insanlarının çalışma metodolojileri ve varsayımlarından yola çıkılarak açıklanmaktadır

Ekonofizik: Ekonomi ve Fizik İlişkisine Güncel Bir Bakış

Keywords:

-,

___

 • Carbone, Anna, Giorgio Kaniadakis & Antonio M. Scarfone. “Where do we stand on econophysics?”, Physica A. 382, 2007, xi-xiv.
 • Chakraborti, Anirban, Ioane Muni Toke, Marco Patriarca & Frederic Abergel.“Econophysics review: Empirical Facts”, Quantitative Finance. 11:7, 2011, 991-1012.
 • Daniel, Gilles & Didier Sornette. “Econophysics: Historical Perspectives”, in: Rama Cont, (Ed), The Encyclopedia of Quantitative Finance, 2008, http://arxiv.org/pdf/0802.1416v1, [İndirme Tarihi: 10.02.2012].
 • Eren, Ercan, Rüya Eser & Hale Kırer. "Kompleksite İktisadı ve Ekonofizik", içinde: Darwin ve Evrimsel İktisat Sempozyumu 19-20 Kasım 2009, ( Editörler: Muammer Kaymak ve Ahmet Şahinöz), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, 127-140.
 • Eren, Ercan & Kaan Öğüt. “Matematik ve Fizik ile Etkileşimi Çerçevesinde Yerleşik İktisadın Değişimi ve Yeni İktisat”, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı Bildiriler Kitabı Cilt 1, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), İzmir, 24–25 Eylül 2009, 303–318.
 • Ganley, William T. “Institutional Economics and Neoclassicism in the Early Twentieth Century: The Role of Physics”, Journal of Economic Issues. 29:2, 1995, 398-406. Mandelbrot, Benoit. “The Variation of Certain Speculative Prices”, Journal of Business. 36, 1963, 394-419.
 • Richards, Gordon R. “Reconciling Econophysics with Macroeconomic Theory”, Physica A. 282, 2000, 325-335.
 • Roehner, Bertrand M. “Econophysics: Challenges and Promises-An Observation- based Approach”, Evolutionary and Institutional Economics Review. 4:2, 2008, 251-266. Roehner, Bertrand M. “Fifteen Years of Econophysics: Worries, Hopes and Prospects”, 10.02.2012]
 • http://arxiv.org/pdf/1004.3229.pdf, [İndirme
 • Tarihi: Schinckus, Christophe. “Economic Uncertainty and Econophysics”, Physica A. 388, 2009, 4415-4423.
 • Schinckus, Christophe. “Is Econophysics a New Discipline? The Neopozitivist Argument”, Physica A. 389, 2010, 3814-3821.
 • Schinckus, Christophe. “What can econophysics contribute to financial economics?”, International Review of Economics. 58, 2011, 147-163.
 • Stanley, H. Eugene, Luis A. Nunes Amaral, David James Canning, Parameswaran Gopikrishnan, Youngki Lee & Yanhui Liu. “Econophysics: Can Physicists Contribute to the Science of Economics?”, Physica A. 269, 1999, 156-169.
 • Yegorov, Yuri. “Econo-physics: A Perspective of Matching Two Sciences”, Evolutionary and Institutional Economics Review. 4:1, 2007, 143-170.