Eskişehir’de Halkın Tüketimine Sunulan Dondurmaların Mikrobiyolojik Analizi

Bu çalışma, Eskişehir’de halkın tüketimine sunulan dondurmaların bakteriyolojik kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Mayıs-Ağustos 1992 tarihleri arasında toplam 23 adet dondurma örneği toplanmıştır. Dondurma örnekleri total aerobik bakteri sayısı (TABS), psikrofilik bakteri, koliform, E. coli, S. aureus, fekal Streptococcus sayıları ve maya-küf ile Salmonella-Shigella bakterilerinin varlığı yönünden incelenmiştir. Sonuç olarak Eskişehir’de tüketilen dondurmaların bakteriyolojik kalitelerinin düşük olduğu belirlenmiştir.  

The Microbiologic Analysis of Ice-cream which Consumed in Eskişehir (Turkish with English Abstract)

This study has been undertaken to determine the bacteriological quality of ice-cream consumed in Eskişehir total of 23 ice-cream samples were collected from May-August 1992. Ice-cream samples were analysed for their total aerobic bacteria number, psycrophylic bacteria, coliform, E. coli, S. aureus, fecal Streptococcus, yeast and mould counts and for the presence of Salmonella and Shigella bacteria. As a result, the bacteriological quality of ice-cream which were consumed in Eskişehir were determined to be unacceptable.