Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metin dilbilim açısından bir çözümleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Murat SOYAK’ın “Acı Ceviz” adlı öyküsü, metindilbilimsel bağlamda çözümlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada metin, metindilbilim ve kısa öykü hakkında bilgiler verildikten sonra adı geçen öykünün; sıralı düzene bağlı dönüşümleri, artgönderimleri, eksiltili yapıları ve örtük yapıları tespit edilerek öyküde metindilbilimsel görünümler ortaya konmuştur. Çözümlemedeki amaç, metnin temel konusu ve bu temel konuyu meydana getiren alt konuların tespiti ve metnin görünen, anlaşılan kısmının yanı sıra derin yapısının yani metinde saklı olan unsurların meydana çıkarılmasıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article we tried to analyse the story “A bitter nut” by Murat Soyak in the textual Level. At first was given information about text, textology and short- story , then were fixed a composition, digression, possitive and vulnerable sided of the story and they were investigated.Our intention in the article is to find out the main topic and to fix the article a condition, what gave rise to it, then to assertion a visible and invisible features of elements of the story.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :