Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konut alanı yer seçimi ve hanehalkı hareketliliğine yönelik kuramsal bir inceleme

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Kentsel gelişme ve işlevsel farklılaşma değişen kent yapısının tanımlanmasına dö-nük araştırmaları beraberinde getirmiştir. Arazi değerlerinin ve kullanımının mekansal dağılımına dönük ilk çalışmaların yerini, kent büyüklüğü, arazinin kullanımı, yoğunluk, ulaşım, arsa değeri, yer seçimi, konut yoğunluğu, hanehalkı sosyo-ekonomik yapısı ve yerleşme eğilimleri gibi konular almıştır. Bu makalede kentsel alan kullanımı ve yoğunluk kavramlarının ele alındığı Alonso tipi modellerle geliştirilen, daha sonra davranışsal yak-laşımlarla birleştirilen ve pazar mekanizması içinde değerlendirilen konut yer seçimi ve hareketlilik modelleri incelenmektedir. Yapılan araştırmalar hanehalkının konut, konut çevresi ve hanehalkı özelliklerinin konut çevresi seçiminde belirleyici olduğunu göstermek-tedir. Literatür incelemesi eleştirel bir yaklaşımla ele alınmakta ve konut alanında yer seçi-mi ve hanehalkı hareketliliği ile ilgili modellerin başarılı ve başarısız olduğu noktalar tartı-şılmaktadır.

Özet İngilizce :

Urban development and functional differentiation made the efforts for defining the urban structure necessary. Therefore, the preliminary studies of spatial diffusion of land value and land usage gave way to subjects such as; urban size land use, density, transportation, the plot of land value, location, housing density, household and its socio-economic structure, and location tendencies. This article studies the models of residential location and mobility, which are developed after the Alonso models of urban land use and density, and intermingled with attitudal approaches and evaluated within the market conditions. The studies show that household, house and environmental characteristics are influential on the preference of housing environment. The evaluation of the literature is taken with a critical approach and success and failure of each model on the residential location and household mobility are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :