Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet alan ve adları sistemi ve tahkim kuruluşlarının udrp kurallarında göre verdikleri kararlara eleştirel bir yaklaşım-1

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Şarköy Cumhuriyet Savcısı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

İnternetin “ağların ağı (networks of network)” olarak hızla büyümeye başlamasıyla İnternet kullanıcılarının ağ üzerinde dolaşım yeteneklerini kolaylaştırmak ve merkezi bir işlevi yerine getirmek üzere alan adları (domain names) ile İnternet protokol numaraları (İnternet protocol numbers–IP) arasındaki yönlendirmeye dayalı bir sistem olan “İnternet Alan Adları Sistemi (İnternet Domain Name System)” ortaya çıkmıştır. İnternetin ticari kullanımına izin verilmesi ve kullanıcı sayısının hızla artması ile birlikte yeni hukuki ihlal türleri de oluşmaya başlamıştır. İnternetin ortaya çıkarak yayılmaya başladığı ilk zamanlarda ünlü kişilerin isimlerini, tanınmış markaları kendi adlarına ‘alan adı’ (domain name) olarak kayıt ettirerek sonradan bu adları asıl sahiplerine yüksek fiyatlarla satmayı amaç edinen ve “cybersquatting” diye de adlandırılan siber korsanların faaliyetlerine karşı düzenleme yapma gereği kendini hissettirmiştir. Bu amaçla “Birleşik Devletler Ticaret Bakanlığı- (United States Department of Commerce)” ile “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü- (World Intellectual Property)” öncülüğünde yapılan çalışmaların sonucunda “İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (İnternet Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN)” 24 Ekim 1999’da “Alan İsmi Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikalar (The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy-UDRP)” adını taşıyan tahkim kurallarını kabul etmiştir. Resmi olarak 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren UDRP kurallarını uygulayarak karar veren tahkim kuruluşlarının bu kararları zaman zaman eleştirilere konu olmuştur. Bu çalışma ile İnternet Alan Adları Sistemi açıklanmaya çalışılmış ardından; tahkim kuruluşlarının UDRP kurallarına göre verdikleri kararlar arasındaki çelişkiler ortaya konulmak suretiyle eleştiriler getirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Internet has evolved from a United States Government research project ARPANET. Domain Names make it easier for users to find and remember spesific locations on the World Wide Web. When a user enters the name of a business or product in their web browser, the domain name directs the users’s to IP adress. Domain name registration basis rule is “first come, first serve”. Some people register domain names resembling well-known trademarks or well-known individuals, called “cybersquatting”. The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), which was adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) in 1 January 2000 as a consequence of the first WIPO Process.There ar four ICANN-approved dispute resolution providers and these service providers decisions based on UDRP rules are sometimes criticized. In this article first we explain domain name system and then we examine and criticize the service providers’ inconsistent decisions given with UDRP rules.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :