Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. abdulhamid döneminde osmanlı ordusunda alman silahları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, Avrupa ordularında ortaya çıkan ge-lişmelere ayak uydurma çabalarına girişti. Bu amaçla ordu ve donanmada Avrupalı askerî uzman/danışmanlara yer vermeye başladı. Bu uzman heyetler, siyasî ilişkilerin yoğun oldu-ğu İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden talep edilmekteydi. Sultan II. Abdülhamid dönemin-de ise, İngiliz ve Fransızların Türkiye’ye siyasî baskı uygulamaları ve iç işlerine müdahale-leri, Almanya ile siyasî ilişkilerin daha fazla gelişmesine sebep oldu. Almanya ile başlayan siyasî ilişkiler, zamanla ticarî, ekonomik ve askerî ilişkilerin de gelişmesini sağladı. Sultan, özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda dağılan Türk ordusunu yeniden düzenlemek için Almanya’dan askerî danışmanlar talep etti. Askerî danışmanların Osmanlı ordusunda görev alması ile Alman silah endüstrisi de ülkeye girdi. Krupp, Loewe ve Mauser gibi büyük Alman silah firmaları, Osmanlı ordusunun top ve tüfek vb. gibi önemli askerî teçhi-zatlarını karşılamaya başladılar. Özellikle Krupp, zamanla Türkiye’de top mühimmatı paza-rında tekel durumuna geldi.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

From the XVIII th century, the Ottoman State started the activities of keeping step with the developments seen in European armies. For this aim, European military experts/advisors were placed in the army and the navy. These committees of experts were wanted from such countries as England and French, with which politic relations were intensive. Later, Prussia (Germany) became a part of this procedure. In the reign of Sultan Abdülhamid II, English and French political pressures on Turkey and their intervention in its internal affairs caused Turkey to develop more than before its relations with Germany. The political relations beginning with Germany also contributed to grow up in time commercial, economic and military contacts. In order to re-organize especially the Turkish army dissolved in the War of 1877-1878 Ottoman-Russia, the Sultan demanded military advisors from Germany. When the military advisors were appointed to the Ottoman army, German weapon industry also entered into the country. Large German companies of weapon such as Krupp, Loewe and Mauser started to provide the Ottoman army with can-nons, rifles and similar important military equipments. Especially the company of Krupp monopolized the importation of artillery of Turkey in time.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :