Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Harmanlanmış öğrenme ortamında moodle kullanımı

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
691
DOI :
Özet Türkçe :

Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilginin hızla arttığı çağımızda; bilgi kaynaklarına ulaşma, bilginin yayılması, paylaşılması gibi konularda internet; en önemli araç haline gelmiştir. İnternet teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birçok okul eğitim ortamı olarak interneti de kullanmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalarda; internet ortamı aracılığıyla yapılan etkinliklerin tek başına, öğrencileri yeterince memnun etmediği ve bazı eksikliklerinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle sınıf içindeki yüz-yüze etkileşimin en büyük eksiklik olduğu vurgulanmıştır. Hem yüz-yüze öğrenme hem de çevrimiçi öğrenme ortamlarının avantajlı yanlarını birleştirmeyi amaçlayan harmanlanmış öğrenme yaklaşımı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Harmanlanmış öğrenme uygulamalarında kullanıcıların, yardımcı ders araçlarının ve ders içeriklerinin yönetilmesi gibi temel görevleri yerine getirmek; kullanıcıların davranış bilgilerini ve ölçme-değerlendirme sonuçlarını kaydedebilmek için Öğrenme Yönetim Sistemleri kullanılmaktadır. Sağladığı avantajlar açısından en çok kullanılan ÖYS' den biri de Moodle'dır. Bu çalışmada; harmanlanmış öğrenme ortamında gerçekleştirilen bir biyoloji konusunun Moodle kullanılarak düzenlenmesi anlatılmıştır.

Özet İngilizce :

It has become a necessity to keep pace with rapidly evolving technology in the field of education. Internet has become the most important tool for the issues such as access to sources of knowledge, dissemination and sharing of knowledge in the information age. The development and spread of Internet technologies accelerated the process in education, and in recent years, with the increasing number of schools has started to use the internet as learning environment. Despite all these rapid developments, face-to-face instruction has never lost its popularity. In addition, distant education and e-learning methods have never taken the place of face-to-face instruction. One of the reasons for this the student-teacher interaction achieved in face-to-face instruction can not be achieved in distant education or in e-learning applications. Blended learning approach aimed to combine advantages of face-to-face and online learning environments has gained considerable importance in recent years. In blended learning applications, Learning Management Systems are used to carry out basic tasks such as manage course content, educational materials and users and to save the behavioral information and measurement and evaluation results of the users. Moodle is the one of the most widely used LMS in terms of the benefits. In this study, it is explained to revise a biology unit which performed in the blended learning environment by using moodle.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :