Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

EDİTÖR

Yrd. Doç. Dr. Kadir ULUSOY

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Refik TURAN Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Selçuk Üniversitesi

İNGİLİZCE DANIŞMANI:

Dr. Yıldız TURGUT