Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Coğrafya Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

AYIN SAHİBİ

Türk Coğrafya Kurumu adına Başkan

Yrd. Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK

YAYIN KURULU

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL
Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK
Prof. Dr. İhsan BULUT
Yrd. Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK

DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu üyeleri soyisimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

 

Prof. Dr. Akif AKKUŞ

Selçuk Üniversitesi

 

Prof. Dr. İbrahim ATALAY

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Prof. Dr. Sedat AVCI

İstanbul Üniversitesi

 

Prof. Dr. Meral AVCI

İstanbul Üniversitesi

 

Prof. Dr. Hayati DOĞANAY

Atatürk Üniversitesi

 

Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Prof. Dr. Recep EFE

Balıkesir Üniversitesi

 

Prof. Dr. Nurten GÜNAL

Marmara Üniversitesi

 

Prof. Dr. İbrahim GÜNER

Muğla Üniversitesi

 

Prof. Dr. Emrullah GÜNEY

Dicle Üniversitesi

 

Prof. Dr. Selami GÖZENÇ

İstanbul Üniversitesi

 

Prof. Dr. M. Yıldız HOŞGÖREN

İstanbul Üniversitesi

 

Prof. Dr. Hamdi KARA

Ankara Üniversitesi

 

Prof. Dr. İlhan KAYAN

Ege Üniversitesi

 

Prof. Dr. Asaf KOÇMAN

Ege Üniversitesi

 

Prof. Dr. Barış MATER

İstanbul Üniversitesi

 

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER

Ege Üniversitesi

 

Prof. Dr. Ahmet NİŞANCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR

Ankara Üniversitesi

 

Prof. Dr. Füsun SOYKAN

Ege Üniversitesi

 

Prof. Dr. Metin TUNCEL

İstanbul Üniversitesi

 

Prof. Dr. Saadettin TONBUL

Fırat Üniversitesi

 

Prof. Dr. Hakkı YAZICI

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞOĞLU

Ankara Üniversitesi

 

 

DERGİYİ YAYINA HAZIRLAMA ve WEB SAYFASI

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR