Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Near East Historical Review (NEHR)

YÖNETİM KURULU
İmtiyaz Sahibi

Mehmet Yavuz ERLER (Prof. Dr.;Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

 

Editör
Mehmet Yavuz ERLER (Prof. Dr.;Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

 

Yayın Kurulu

Abidin TEMİZER (Doç. Dr.; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye)

Aleksander KADIJEVIČ (Prof. Dr.; Belgrad Üniversitesi, Sırbistan)

Dušan MLACOVIČ  (Dr. Öğr. Üyesi; Ljubljana Üniversitesi, Slovenya)

Ema MILJKOVIC (Prof. Dr.; Belgrad Üniversitesi, Sırbistan)

İbrahim SERBESTOĞLU (Doç. Dr.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Karoline RÖRİG (Dr. Justus –Liebig-Giessen Üniversitesi, Almanya)

Marijan PREMOVIC (Dr. Öğr. Üyesi, Montenegro Üniversitesi, Karadağ)

Metin AYIŞIĞI (Prof. Dr.; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye)

Nalan TURNA (Doç. Dr.,Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Nuray KESKİN (Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

 

Sekreterya

M. Fatih SANSAR (Öğr. Gör.; Çukurova Üniversitesi, Türkiye)