Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ortadoğu Yıllığı

Dergi hakkında bilgi.

 

Editörler

 

Kemal İnat (Sakarya Üniversitesi)

Muhittin Ataman (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)


Yardımcı Editörler

Ali Balcı (Sakarya Üniversitesi)

Nebi Miş (Sakarya Üniversitesi)

İsmail Numan Telci (Sakarya Üniversitesi)


Kitap Tanıtım Editörü

Murat Yeşiltaş (Marmara Üniversitesi)

 

Yayın Kurulu

Tuncay Kardaş (Sakarya Üniversitesi)

Filiz Cicioğlu (Sakarya Üniversitesi)

Zafer Akbaş (Düzce Üniversitesi)

Mehmet Öcal (Erciyes Üniversitesi)

Yıldırım Turan (Sakarya Üniversitesi)

Rıdvan Kalaycı (Sakarya Üniversitesi)

Mustafa Yetim (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Bilal Yıldırım (Sakarya Üniversitesi)

Ensar Muslu (Sakarya Üniversitesi)

Ömer Behram Özdemir (Sakarya Üniversitesi)

Nuh Uçgan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)