Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

Editör

Prof.Dr. Hilmi Yüksel

Editör Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arap

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hilmi Yüksel

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arap

Araş. Gör. Aslı Seda Bilman

Araş. Gör. Emre Bilgin

Araş. Gör. Serkan Genç