Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil Araştırmaları

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi / Owner
Avrasya Yazarlar Birliği adına
Yakup DELİÖMEROĞLU
 
Genel Yayın Yönetmeni / Editor
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
 
Sorumlu Yazı İşleri Md. / Editorial Director
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
 
Yayın Yönetmeni Yardımcısı / Vice Editor
Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ
\">/ Editorial Director<