Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Genel Yayın Yönetmeni  
Doç.Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yayın Yönetmenleri 
Yrd.Doç.Dr. Özay KARADAĞ
Düzce Üniversitesi

Doç.Dr. Bayram BAŞ
İstanbul Aydın Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Bilginer ONAN
Mustafa Kemal Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Sait TÜZEL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi