Cilt: 30 Sayı : 1
Sığır, Koyun ve Keçilerin Bovine Parainfluenza 3 Virus Enfeksiyonuna Duyarlılıklarının Saha Şartlarında Serolojik Olarak Karşılaştırılması
Serological Comparison of Sensitivity of Cattle, Sheep and Goats to Bovine Parainfluenza 3 Virus Infection in Field Conditions
Sibel GÜR

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Afshar A, Terlecki S, (1979). Experimental infection of goats with parainfluenza virus type 3. Zentralbl Veterinarmed B. 26, 641-651.
Sibel GÜR