Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Alternatif Politika

Dergi hakkında bilgi.

Editör: Rasim Özgür Dönmez

Yardımcı Editör: Calvin Allen

Editör Yardımcıları:

Çağla Pınar Tunçer
Ayşe Kaya
Musa Umutcan Yüksel
 

Yayın Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)

Prof. Dr. Bruno S. Sergi (Messina University)

Prof. Dr. Darko Marinkovic (Megatrend University of Applied Sciences)

Prof. Dr. Edward L. Zammit (Malta University)

Doç. Dr. Aksu Bora (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Berna Turam (Hampshire College)

Doç. Dr. Esra Hatipoğlu (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Filiz Başkan (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Doç. Dr. Hamit Çoşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Kamer Kasım (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Kemal Öke (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Burak Arıkan (Sabancı Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Defne Karaosmanoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)

Dr. Fatih Konur (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Maya Arakon (Yeditepe Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nilay Ulusoy Onbayrak (Bahçeşehir Üniversitesi)

Doç. Dr. Pınar Enneli (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Veysel Ayhan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Elçin Aktoprak (Ankara Üniversitesi)

Dr. Evgina Kermeli (Bilkent Üniversitesi)

Dr. Ipek Eren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Dr. Şener Aktürk (Koç Üniversitesi)

Dr. Gökhan Telatar (Ankara Üniversitesi)

Avukat Ebru Sargıcı

 

Danışma Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)

Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Bogdan Szajkowski (The Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)

Prof Dr. Füsun Arsava (Atılım Üniversitesi)

Prof Dr. Mithat Sancar (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Tim Niblock (University of Exeter)

Prof Dr. Ümit Cizre (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Aylin Özman (Hacettepe UÜniversitesi)

Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Rubba Salih (University of Exeter)