Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 13 - 24 2019-09-29
Keçi Sütü Maliyeti Uygulama Önerisi
Süleyman YÜKÇÜ,Seda BAHŞI
18 261

Öz Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve 5 yıl önce kurulmuş olan 350 başlık süt keçiciliği tesisinde süt, dişi keçi ve erkek keçi maliyetlerinin, birbirinden ayrılarak keçilerden elde edilen sütün maliyetlerinin hesaplanması amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçları, özellikle bu alanda faaliyet gösterme düşüncesine sahip girişimciler için önemli bulgular ortaya koymuştur. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu işletmede ilgili faaliyet döneminde üretilen ana mamullerden sütün litre maliyetinin 0,824 TL’dir. Dişi keçinin maliyetinin ise 906 TL olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Keçi sütü, Saanen keçi ırkı
SÜLEYMAN YÜKÇÜ
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-1514-5953Yazar: Süleyman YÜKÇÜ

Orcid : 0000-0002-4625-0617Yazar: Seda BAHŞI (Sorumlu Yazar)Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Eylül 2019


Makalenin Yazarları
Süleyman YÜKÇÜ
Seda BAHŞI