Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu anlatı gelenekleri ve türk sinemasının aidiyeti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
n Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
666
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="&quot;text-align:" justify;"="">rn Bu çalışmanın amacı, Türk sinemasının ürettiği filmlerde kullanılan anlatı dilinin kültürel arka-planını irdelemektir. Bu ar-ka-planı, zihniyet, anlatı görenekleri ve sanat arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır. Türklerin tarihsel birikimleriyle oluşturdukları anlatı göreneklerini belirleyen altyapı, daha çok söze ve seyirliğe dayalı dışavurum eğilimleri taşımakta ve genel olarak da yanılsamacı olmayan bir anlayışa dayanmaktadır. Bunda hem Doğu hem de İslam düşüncesinin görünen ve görünmeyen bir dizi etkimeleri vardır. Estetik ifade biçimi ve düşünsel dışavurum aracı olarak sinemasal bir çalışmanın değer kazanabilmesi, öncelikli olarak kültürel aidiyet taşıması ve bunu düşünce yoğunluklarını içerecek biçimde yansıtabilmesiyle mümkündür. Öyleyse Türk yönetmenlerin bu toplumun süreç içinde ürettiği sanat ve felsefenin kimi te-mel öğelerini çıkış noktası alan filmler yapma(ma)ları, kültürel aidiyet açısından oldukça önemli bir problematik olarak karşımızda durmaktadır.

rn

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler

nadir faruk

  • pdf linki başka bi makaleye gidiyor. dergideki bi sonraki ilgisiz makale çıkıyor..düzeltilirse çok iyi olur. sevgiler
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :