Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin değerlendirilmesi ve alana katkıları

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi1
Görüntülenme :
1265
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye‟deki üniversitelerde Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında hazırlanan doktora tezleri araştırılmıştır. Yapılan çalışmanın amacı doktora tezlerinin birbirlerine etkilerini, benzer konular üzerine çalışma yapan araştırmacıların yapılmış diğer araştırmalardan ne kadar haberdar olduklarını belirlemektir. Bunun yanında araştırmacıların farkındalık düzeyleri ile birlikte tezlerin genel amaçlarını tespit etmek ve yapılan tezlerin ne kadarının akademik yayına dönüştürüldüklerini ortaya koymak da çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Doktora tezleri araştırılırken bilgisayar destekli tarama yöntemi kullanılmıştır. Tezlere internetten Yükseköğretim Kurulu‟nun (YÖK) "Ulusal Tez Merkezi" sitesi taranarak ulaşılmıştır. Tarama yöntemi ile toplam 40 doktora tez çalışması ağırlıklı oldukları konulara, yapılış yıllarına, üniversitelere, hangi araştırma tekniğini kullandığına, tezlerin danışman unvanlarına, hazırlanan tezlerin Enstitüleri ve Anabilim Dallarına göre gruplandırılarak incelenmiştir. Kırk doktora tezi içerisinde 27 farklı konuda doktora tezi bulunmuştur. Bu durum yapılan çalışmaların farklı çerçeveler dâhilinde yapıldığını göstermektedir. Tarama yöntemi ile ulaşılan 40 doktora tezinin ne kadarının yayına dönüştürüldüğü de ortaya araştırılarak alana sağladıkları katkı belirlenmeye çalışılmıştır. Doktora tezlerinin yarısından fazlasının akademik yayına dönüştürüldüğü ve bunların ne tür yayınlar olduğu tespit edilerek alana sağladıkları katkılar tartışılmış ve ilerdeki araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, phD theses in the field of social studies education which were prepared in the universities of Turkey were researhced. The aim of this study is to determine the affects of the phD theses to each other and how do the researchers who are studying on the similar subjects acquainted with the other researchers. Furthermore, another purpose of this study is to examine the importance of these theses and thier contribution to the literature by displaying the quantity of academic publication which was converted from those theses and the number of citations about these studies. Both qualitative and quantitative data are gathered and content analysis is used as a research design in this study. When these theses were being researched, the computer aided scanning method was used.This could been attained by the way of internets Higher Education Council‟s "National Theses Center" address.With the scanning method, totally 40 phD theses Works were analysed by grouping them according to their ; predominantly contex , written years , dates , universities , which research technique was used , adviser appellation , institute and main discipline of the prepared theses. Among the 40 phD theses, phD theses in 27 different subjects were found. Findings of the study shows the quantity of the published articles, books, conference proceedings and cited works coming from the 40 PhD theses accessed through the scanning method. Besides providing the quantity of the published works, contrubition of these works are also evaluated, discussed and recommendations were offered for future studies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :