Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının aldıkları drama dersinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik katkıları hakkında görüş ve tutumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1011
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Sosyal Bilgiler öğretmeni adaylarının lisans döneminde aldıkları drama derslerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine ne yönde katkı sağlayabileceğine dair görüş ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı‟nda darama derslerine katılan 119 4. Sınıf öğrencileri ve dersi veren öğretim üyesi oluşturmuştur. Örneklem tekniği olarak olasılık temelli örneklem tekniklerinden küme örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise, anket, gözlem formu kullanılmasının yanı sıra odak grup görüşmeleri ve yarı yapılandırılmış mülakatlara da yer verilerek veri çeşitlemesi sağlanmıştır. Araştırmanın deseni durum çalışması şeklindedir. Böylece bu desen kullanılarak öğrencilerin süreci nasıl etkiledikleri ve süreçten nasıl etkilendikleri belirlenmiştir. Anket tekniği uygulaması yapılan sınıflarda kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasındaki farklılığın anlamlılık düzeyini saptamak amacıyla SPSS 17,0 programı kullanılarak ve diğer bulgular ise yorumlanarak içerik analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this research is to determine the views and attitudes of social studies teacher candidates about the drama course they took in the last year of their undergraduate program. This research is also aimed to examine the contribution of this drama course on the development of professional and personal progress of the teacher candidates. Participants of this study consisted of the instructor and 119 students who were in the last (4th ) year of the program and attended to drama courses in Social Studies Education Department in A. Kelesoglu Faculty of Education at Selçuk University in the 2010 -2011 academic year. Cluster sampling method among the probability based sampling methods was employed as the method of this research. Survey and observation forms were used as the data gathering tool in addition to focus-group interview and semi structured interviews. The design of the study is a case study to determine how students influence the teaching/learning process as well as how these students were affected from the same process. To determine whether there is any meaningful difference between the opinions of female and male students who were interviewed in this study, SPSS 17.0 program is used. Furthermore, content analysis method was also applied for other findings.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :