OECD Verilerine Göre Pisa Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

...
Anahtar Kelimeler:

Evaluating of Pisa Results Based on OECD Data

...

50563 13150

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi İhtiyacına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Onur Yılmaz, Gülsün Şahan

İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına İlişkin Veli Görüşleri

Duygu Saniye Öztürk, Ercan Aksoy

Otizm Spektrum Bozukluğu İle Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Cem Koparan, Avşar Ardıç, Olga Selin Hunler, Mehmet Cem Akköse

Hayat Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Öz Düzenlemeli Öğrenme Modeli Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğuna Etkisi

Ahu Çatalbaş, Çetin Semerci

Açımlayıcı Faktör Analizinde Tekrar Edilebilirlik: Kavram Ve Uygulama

Gizem Uyumaz, Ezgi Mor Dirlik, Ömay Çokluk

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgilerinin İncelenmesi Prizma Örneği

Burçin Gökkurt, Yasin Soylu

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine İlişkin Metaforik Algıları Karşılaştırmalı Durum Çalışması

Hüseyin Aslan, Ümit Doğan

Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması

Celal Deha Doğan

Teachıng Basıc Addıtıon Operatıons Wıth Interacttıve Unıt To Chıldren Wıth Mental Retardatıon

Ahmet Yıkmış

Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi

Salih Çakır, Serdar Aztekin