Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlik Ve Epistomolojik İnançlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

...
Anahtar Kelimeler:

Investigation of Pedagogical Formation Students’ General Self-Efficacy And Epistemological Beliefs

...

49077 13011

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akademik Ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Alperen YANDI, İbrahim Alper KÖSE

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği

Nihal ÇALIŞKAN, Önder ÇANGAL

Matematiksel Yatkınlık: İlkokul Ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yatkınlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yeliz YAZGAN, Recai AKKAYA, Dilek SEZGİN MEMNUN

Öğretim Elemanlarının Ölçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Tercihleri (Ankara Üniversitesi Örneği)

Esin Bağcan BÜYÜKTURAN

İlkokul 1. Sinifa Kaydolan Okul Öncesi Dönem Çağindaki Öğrencilerin (60-69 Ay) Yaşadiklari Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Mehmet ÖZENÇ, Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ

Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi

Coşkun KÜÇÜKTEPE

Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Abdullah Çağrı BİBER, Ali Yiğit KUTLUCA

Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Programı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yasemin HORASAN, Halil AYDIN, Rıdvan KETE

3-6 Yaş Aile Eğitim Programının Yetişkin Eğitiminde Program Geliştirme Süreci Açısından Değerlendirilmesi

Çiğdem KILIÇ

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlik Ve Epistomolojik İnançlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

İbrahim UYSAL, Selin KÖSEMEN