Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede kamu maliyesi ve güncel sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
838
DOI :
Özet Türkçe :

Enflasyonun optimal vergilendirmenin bir parçası olmasının gerekip gerekmediği sorunu Phelps (1973)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ten beri oldukça dikkat çekmiştir. Milton Friedman (1969) optimal enflasyon oranının nominal faiz oranının sıfıra eşit olmasını sağlayan bir oran olması gerektiğini gösterdi. Buna karşılık Phelps, enflasyon dahil bütün vergilerin sosyal maliyetlerinin bulunduğunu ve eğer hükümetler sadece saptırıcı etkilere sahip vergilerden gelir elde etmek zorunda iseler, optimal enflasyon oranının pozitif olması gerektiğini iddia etti. Maliyetleri minimize etmek için, hükümetin vergi ve enflasyon oranlarını marjinal maliyetleri eşit olacak şekilde seçmesi gerekir. Bu, optimal senyoraj teorisi olup, nominal faiz ve enflasyon oranlarının vergiyle birlikte hareket ettiklerini ima eder. Bu makale teorinin bu iması hakkında ampirik bir analiz sunmaktadır. Elde edilen bulgular bu imaları desteklememektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Although it is accepted as unwanted situation by all sectors that in a fiscal year when incomes is not able to meet spendings and consequently budget deficit in Turkey and other developed and developing countries budget deficits are a part of economical life. Budget deficits owing to wars or other unusual situatios may also show differences economical fluctuations. However budget deficits in great dimensions and their chronic character has been accepted as unwanted situation because of their negative impacts on economical life of a country. As the public deficits have been caused by public spendings which are not productive more then investment spendings forms main basis of this concern. In this study public income of public economy and items which form public spendings will be studied and current problems which cause deficits will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :