Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ihracatının sabit piyasa payı yöntemi ile analizi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye İmalat Sanayi ihracat performansını 1995–2010 yılları arasında alt dönemler itibariyle inceleme amacındadır. Söz konusu yıllar arasında Türkiye'nin imalat sanayi ihracatındaki gelişmeler Sabit Piyasa Payı Yöntemi ile analiz edilmektedir. İmalat sanayi alt sektörleri teknolojik içeriklerine göre sınıflandırılarak kullanılan yöntem sayesinde hem mal grupları hem de bir bütün olarak Türkiye imalat sanayi ihracatının dünya imalat sanayi ihracat piyasasındaki performansı araştırılmaktadır. Hesaplama sonuçlarına göre, ele alınan dönemlerde Türkiye'nin piyasa payı artmıştır. Bu artışı sağlayan en önemli unsur ise rekabet etkisi olmuştur. Başka bir deyişle, 1995–2010 arası dönemde Türkiye'nin imalat sanayi ihracatında sağladığı artışın temel kaynağı fiyat avantajı olmuştur. Öte yandan, hesaplama sonuçlarına göre, Türkiye imalat sanayi ihracatında emek yoğun sektörlerin payının yüksek olması bu dönemde Türkiye'nin imalat sanayi ihracat artışını yavaşlatmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to evaluate the export performance of Turkish Manufacturing Industry by several sub-periods between 1995 and 2010. Constant Market Share Method is used for analyzing Turkey's progress in manufacturing industry export during these years. By categorizing the sub-sectors according to their technological contents and applying this method, Turkey's export performance over the World export market is investigated both as product groups and in overall. Analysis results show that the Turkey's market share has been increased during the analysis period 1995-2010. The most significant factor for this increase was competitiveness effect. In other words, price advantage has been the base for the increase in Turkey's manufacturing industry export during the period 1995-2010. On the other hand, increase in Turkey's export was relatively slow during this period, due to the high portion of labor intensive sectors within Turkey's manufacturing industry export.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :