Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması

...
Anahtar Kelimeler:

Effect of Formative Assessment on Assessment Preferences of the Unıversıty Students A Scaling Study

...