Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin gıda perakendeciliğinden memnuniyetlerine göre bölümlendirilmesi: bölümler arası demografik ve sosyo-ekonomik farklılıkların incelenmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Erdemli U.T.İ.Y.O.1, Mersin Üniversitesi, İ.İ.B.F.2
Görüntülenme :
974
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Mersin il merkezinde yaşayan tüketicilerden seçilen 515 örneklem üzerinde gıda perakendecilerine yönelik memnuniyet türleri incelenmektedir. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre, tüketiciler gıda perakendeciliği seçiminde, değerlendirmeli ve duygusal memnuniyet durumlarına göre, iki gruba ayrılmaktadır. Bu iki tüketici grubu, faktör analizi sonuçları kullanılarak hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yoluyla elde edilmiştir. Kümeler, gelir, yaşanan bölge, ev ve otomobil sahipliğini kapsayan demografik ve sosyo-ekonomik değişkenler için Pearson Ki-kare testi uygulanarak karşılaştırılmıştır. Kümeler arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, tüketicilerin diğer psikografik veya demografik profilleri ve tüketim değişkenlerine dayalı olarak bölümlendirilmesi önerilmektedir.

Özet İngilizce :

This study examines food retailer satisfaction types regarding food retailers via a sample of 515 consumers in Mersin city center. Empirical findings of the study illustrate that consumers can be grouped into two clusters according to types of satisfaction, specifically evaluative and emotion-based satisfaction in food retailing selection. These two consumer groups were derived by nonhierarchical cluster analysis using the factor analysis. Clusters were compared by using the Pearson chi-square for demographical and socioeconomic variables including income, region, house and car ownership. Significant differences exist between these two clusters. Further researches will be suggested to segment consumers based on other psychographic or demographic profile and consumption variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :