Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal şeffaflık ve muhasebe standartları

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
805
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal yönetimin dört temel ilkesinden biri olan şeffaflık, son yıllarda sermaye piyasalarında önemini artırmıştır. Şeffaflığın şirket düzeyinde benimsenmesi, yatırımcı haklarının korunması ve kamu güveninin kazanılması için bir gerekliliktir. Şirketler uluslararası alanda kabul görmüş ilkeleri ve rehber niteliğindeki prensipleri izleyerek, kurumsal şeffaflık derecelerini arttırabilmektedirler. Kurumsal şeffaflık muhasebe uygulamaları ile doğrudan ilişkidir. Güvenilir, kapsamlı ve karşılaştırılabilir finansal tablolar ancak uluslararası alanda kabul görmüş muhasebe standartlarının benimsenmesi ile sunulabilir. Uluslararası muhasebe standartlarında yer alan uygulamalar, sadece genel amaçlı finansal bilgilerin sunulmasına ilişkin olup, kurumsal şeffaflığın gerektirdiği ilave finansal ve finansal olmayan bilgilerin açıklanması konusunda yetersiz kalmaktadır.

Özet İngilizce :

As one of the fundemantal principles of corporate governance, in recent years transparency has incrased its importance in capital markets. Adoption of transparency in corporate level is a necessity for the protection of investor interests and achievement of public confidence. Companies could enhance their corporate transparency levels through following globally accepted principles and guidelines. Corporate transparency has direct relationship with accounting practices. Reliable, comprehensive and comparable financial statements can be presented by the adoption of globally accepted accounting principles. However the practices in accounting standards are only interested in the presentation of general purposed financial information hence they are unsufficient for disclosing additional financial and non financial information required by corporate transparency.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :