Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği sürecinde kamuda iç denetim :pamukkale üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Pamukkale Üniversitesi2, Uşak Üniversitesi3
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada yaşanan ekonomik krizlerle birlikte, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına tepkiler gün geçtikçe artmış ve bu bağlamda kamu yöneticilerinin hesap vermeleri günümüzde önem kazanmıştır. Bu amaçla oluşturulan kamu iç denetim sistemleri, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmayı, geliştirmeyi, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esasına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmeyi ve rehberlik yapmayı amaçlamaktadır. 5018 sayılı kanunla yeniden şekillendirilen ve büyük oranda Uluslararası ve AB standartlarına uygun hale getirilmiş, kamu iç denetim yapısında; Avrupa Birliği'nin titizlikle üzerinde durduğu en önemli konu olan iç denetim sisteminin bağımsızlığı, ülkemizde tam olarak fonksiyonel hale getirilememiştir. Ayrıca 5018 sayılı kanunun ikincil ve üçüncül mevzuatları halen tam olarak yürürlüğe geçirilememiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With the economic crisis in the world, misuse of public resources was increasing every day and this response in the context of accountability of public managers today have gained importance. Public internal audit systems are created for this purpose, to add value to the work of public administration, development, economy of resources, effectiveness and efficiency of managed basis to evaluate whether or not and guidance is intended to manage. 5018 re-shaped by law and largely in accordance with international and EU standards has been made public internal control structure of the European Union emphasizes carefully as the most important issue of the independence of the internal control system, fully functional in our country could not be made. In addition, secondary and tertiary legislation of the 5018 law is still fully into force could not be practise.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :