Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A classification on the concept of governance

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe University1, F.E.A.S.2, Department of Economics3
Görüntülenme :
666
DOI :
Özet Türkçe :

The governance concept has been come into use within the period started upon the narrowing of nation-state borders. And when it comes to the present day, it fronts us as a concept which "exists in everywhere at the same time" and there isn‟t any significant classification in the literature. The purpose of the study is to make a classification on the concept of governance. In the study, the governance concept is addressed in 3 different categories as according to dimension of management, form of implementation and function. Classification according to dimension of management consists of cultural, national and local governance concepts. This distinction indicates the limits of authority transfer of the national or federal governments to global organizations upwards and local governments downwards. Classification based on form of implementation consists of macro-, meso- and micro-governance concepts. Macro-governance focuses on political implementations, whereas meso- and micro-governance are composed of project and plan based implementations. And classification according to function consists of political, economic and institutional governance concepts. Political governance is such as to support achieving the target for economic development. Moreover, the political and economic conditions of a country contribute to the determination of institutional governance environment.

Özet İngilizce :

Yönetişim kavramı, ulus devletin sınırlanın daralmasıyla başlayan süreçte kullanılmaya başlamıştır. Günümüze gelindiğinde ise "aynı zamanda her yerde var olan" bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır ve literatürde belirgin bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı yönetişim kavramı üzerine bir sınıflandırma yapmaktır. Çalışmada yönetişim kavramı, yönetim düzeyine, uygulama biçimine ve işlevine göre olmak üzere 3 farklı kategoride ele alınmıştır. Yönetim düzeyine göre küresel, ulusal ve yerel yönetişim kavramlarından oluşmaktadır. Bu ayrım, ulusal ya da federal hükümetlerin, yukarı yönde küresel kuruluşlara aşağı yönde yerel yönetimlere yetki devrinin sınırlarını göstermektedir. Uygulama biçimine göre sınıflandırma makro, meso ve mikro yönetişim kavramlarından oluşmaktadır. Makro yönetişim, politika uygulamalarına odaklanırken meso ve mikro yönetişim, proje ve plan bazlı uygulamaları içerir. İşlevine göre sınıflandırma politik, ekonomik ve kurumsal yönetişim kavramlarından oluşur. Politik yönetişim, ekonomik kalkınma hedefine ulaşmayı destekler niteliktedir. Ayrıca bir ülkenin politik ve ekonomik şartları, kurumsal yönetişim ortamının belirlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :