Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim müfettişleri ve formatör öğretmenlerin öğretim programlarında yer alan etkinliklerle ilgili öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüşleri

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
735
DOI :
Özet Türkçe :

Etkinlik temelli öğrenme Türkiye’de 2004 yılı itibariyle uygulamaya konulmuştur. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim müfettişleri ve formatör öğretmenlerin ilköğretim öğretim programlarının etkinlikler boyutu ile ilgili öğretmenlerin uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüşlerini tespit etmektir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. 2008 Yaz döneminde hizmet içi eğitim alan 411 müfettiş ve 181 formatör öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda müfettiş ve formatör öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmenlerin etkinlikleri uygulamada sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır: Öğretmenlerin çoğu etkinlikleri ödev olarak vermektedir, klavuz kitapdaki etkinlikleri öğretmenler herhangi bir katkı yapmadan aynen uygulamakta ve öğrenciler için yeni etkinlik yaratamamaktadırlar. Öğretmenlerin çoğu hala öğretmen merkezli eğitimi tercih etmektedir, materyal geliştirme ve tasarımı eğitimine etkinlik geliştirmek için ihtiyaç duymaktadır ve yeni etkinlik geliştirme becerileri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaçlarını belirtmişlerdir. Bu sorunlar doğrultusunda öneriler müfettiş ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Activity-based education has been applied to the instructional programmes of primary schools in Turkey. The purpose of this research is to examine the inspectors and the teachers’ views about Primary school teachers’ problems and solutions on activities. Survey method was used in this study. The inspectors and the teachers were taken in-service training in Mersin at 2008 summer period. 411 inspectors and 181 teachers participated in this study to fill the questionnaires. Several problems came into the daylight, for the teachers’applications of the activities according to the inspectors and the teachers’ views. Problems can be summarized as follows: Many of the teachers give homework as an activity, activities in teachers’ guide books are used as they are written without the teachers’ contribution, teachers can’t create new activities for their students. Many of the teachers prefer teacher-centered practices, teachers need material design and development education for activities, teachers need in-service training on new activities development skills and so forth. Some solutions have been developed by the inspectors and the teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :