Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin konuşma kavramına ilişkin algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar) dinleme / izleme, konuşma, okuma, yazma becerileriyle dil bilgisi öğrenme alanından oluşmaktadır. Söz konusu becerilerden konuşma üzerinde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin "konuşma" kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Elazığ ili Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç İlköğretim Okulu ile Kanuni Sultan Süleyman İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 83 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri her öğrencinin "Konuşma… gibidir; çünkü…" cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%96,4) konuşmayla ilgili olumlu metaforlar geliştirdiği %3,6'sının ise olumsuz metaforlar geliştirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Curriculum of Elementary Turkish Lesson (Grade 6, 7, 8) consists of listening/watching, reading, writing abilities with learning grammar area. However, exercises about speaking ability are restricted. The main purpose of this study is to expose perceptions of students of elementary 8th grade about "speaking" concept by the means of metaphors. The participants for this study included 83 students from Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Elementary School and Kanuni Sultan Süleyman Elementary School both located in Elazığ. To collect the study data, each participant was asked to complete the prompt "Speaking is like … because …" The content analysis technique was used to analyze study data. According to the results, a big amount of students (96.4%) have developed positive metaphors about speaking; 3.6% have developed negative metaphors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :