Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Olumsuz Duygular Ve Karakterlerin Kullandığı Baş Etme Stratejileri

Öz Buçalışmanın amacı; 3-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanan resimli çocukkitaplarında yer alan olumsuz duyguların sıklıkla hangileri olduğunu tespitederek kitapta yer alan karakterlerin bu duygularla hangi yöntem vestratejileri kullanarak baş ettiklerini incelemektir. Araştırmanın amacıdoğrultusunda ölçüt örnekleme yoluyla, ulusal yayınevlerinden ulaşılabilen 61resimli çocuk kitabı, resimli çocuk kitaplarında yer alan olumsuz duygular vekarakterlerin, bu duygularla başa çıkmada kullandıkları stratejiler açısındanincelenmiştir. Veriler, Parrot’un yapmış olduğu duygu sınıflamasına göre öfke,üzüntü ve korku olmak üzere üç ana kategoriye ayrılarak işlenmiş; başa çıkmastratejileri ise araştırmacılar tarafından hazırlanan Olumsuz Duygularla BaşaÇıkma Stratejileri Ölçüt Listesi’ne göre değerlendirilmiştir. İncelenen 61resimli çocuk kitabında en sık rastlanan olumsuz duygu durumunun üzüntü olduğuve bunu sırasıyla korku ve öfke duygularının izlediği görülmektedir. İncelenen resimli çocuk kitaplarındakarakterlerin olumsuz duygularla başa çıkmada çoğunlukla işlevsel stratejilerkullandıkları ve kitapların çok azında işlevsel olmayan stratejilere yerverildiği görülmüştür. En sık görülen işlevsel başa çıkma stratejisi akran yada yetişkin desteği arama olarak belirlenmiştir. 

Kaynakça

KAYNAKÇA

49593 13043

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler