Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal performansın yükseltilmesinde iki belirleyici faktör: müşteri memnuniyeti ve çalışan tatmini: malatya’da faaliyet gösteren süpermarketlerde bir uygulama

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu1, İnönü Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu2, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi3
Görüntülenme :
750
DOI :
Özet Türkçe :

Bir işletmenin finansal performansının değerlendirilmesinde karlılık, büyüme, satışlar, pazar payı gibi finansal ölçütlerin dikkate alınması yeterli görülmemektedir. Çünkü bu ölçütler daha çok firmanın geçmişteki performansına yöneliktir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler için finansal ölçütlerin dışında finansal başarı üzerinde etkili olan çeşitli faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Firmanın gelecekteki finansal performansı üzerinde etkili olan müşteri memnuniyeti ve firma çalışanlarının iş tatmini düzeyi finansal performans üzerinde doğrudan ya da dolaylı çeşitli düzeylerde etkilidir. Bu çalışmanın amacı "işgören tatmini ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi test etmek ve her ikisinin hizmet yönü ağır basan ticari işletmeler olan süpermarketlerin finansal başarısı üzerindeki etkisini araştırmaktır". Elde edilen araştırma sonuçları; "çalışan tatmini ile finansal performans arasında müşteri memnuniyetinin aracılık etkisinin güçlü olduğunu" göstermektedir.

Özet İngilizce :

Taking into consideration the financial criteria such as profitability, growth, sales volume and market share, don't seem enough in evaluating the financial performance of a business. Because, these criteria are mainly related to the past performance of a business. For an evaluation directed for the future different factors other than the financial ones, which are also effective on financial success must be taken into consideration. The level of customer satisfaction and job satisfaction of the employees, which are effective in the financial performance of a firm in the future, is effective on the financial performance of a firm directly or indirectly in different levels. The aim of this study is testing the relation between "employee satisfaction and customer satisfaction" and to research the effect of both on the financial success of supermarkets, which are mainly service businesses. The research findings show that "the mediating effect of customer satisfaction between employee satisfaction and financial performance is strong".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :