Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determination issues that primary teachers encountered during problem posing activities and their solution suggestions: eliminating pedagogic obstacles

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği1
Görüntülenme :
632
DOI :
Özet Türkçe :

Problem posing is one of the most important mathematical activities in mathematics education in primary schools as such posing problems allow both the students and teachers to gain benefits. The purpose of this study is to discover issues faced by primary teachers during problem posing applications in mathematics courses as well as determining solutions to these issues in primary schools. The data was collected using a questionnaire that consisted of two open-ended questions. A total of 352 teachers working in 24 primary schools participated in the study. The data was analyzed both using content and descriptive analyses methods. According to the results of the study it can be concluded that primary teachers experience both student-oriented and non-student-oriented issues, with the majority of the issues being student-oriented. Some of the primary teachers stated that they did not experience any issues related to problem-posing activities and some of them declared irrelevant issues. Teachers declared suggestios related to issues that they faced.

Özet İngilizce :

Problem kurma matematik eğitiminde yer alan ve hem öğrencilere, hem de öğretmenlere katkıları olan önemli bir matematiksel etkinliktir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin problem kurma etkinlikleri sırasında ne tür sorunlarla karşılaştıklarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olduğunu araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda veriler iki açık-uçlu sorudan oluşan anket aracılığıyla toplanmıştır. 24 ilköğretim okulunda görev yapan sınıf öğretmenleri çalışmaya katılmış olup, toplam 352 sınıf öğretmenine açık uçlu anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik ve betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin belirttikleri sorunların, öğrenci merkezli olan ve olmayan olmasının yanı sıra, bazı öğretmenler problem kurma ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtirlerken, bazıları da problem kurma ile ilgisi olmayan sorunlara değinmişlerdir. Öğretmenler problem kurma ile ilgili belirttikleri sorunlara yönelik çözüm önerileri de geliştirmişlerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :