Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sosyal bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtmak, alanla ilgili sorunları irdelemek, çözüm önerileri sunmak ve akademisyenlerin çalışmalarını daha geniş akademik kitlelere duyurmaktır.