Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Turkish Online Journal of Design Art and Communication

Dergi hakkında bilgi.

TOCDAC; Sosyal Bilimler alanında tasarım, sanat ve iletişim konularını bir arada ya da ayrı ayrı işleyebilen bilimsel çalışmaların paylaşımı amaçlayan Uluslararası Hakemli Online dergidir....