Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası

Dergi hakkında bilgi.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında yapılan araştırmaları yayınlayıp ilgili okuyuculara sunmak