Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Dergi hakkında bilgi.

"History Studies" elektronik ( e-journal) ve basılı olarak yayınlanan dergi bilimsel, uluslararası hakemli bir tarih dergisidir.
 

Günümüzde tarih alanında dünyada yayınlanan çok sayıda dergi vardır. Özellikle son yıllarda internet kullanımının yaygılaşmasıyla beraber elektronik ortamda (e-journal) yayınlanan dergiler çoğalmaktadır. Uzun yıllardır basılı olarak yayınlarını devam ettiren dergiler de yayınlarını elektronik ortama kaydırmaya başlamışlardır. Dergilerin  elektronik ortama kaymalarıyla, masa başından dünyanın en ücra noktalarındaki yayınlara ulaşmak artık kolaylaşmıştır. Teknolojideki bu gelişmeler, iletişimdeki hız ve yaygınlık bu nedenle bilimsel çalışmalara da bir ivme ve çeşitlilik kazandırmıştır. History Studies dergisi, elektronik iletişimin zirvede olduğu bir dönemde yayın hayatına başlamıştır. Bu yönleriyle dergimiz, önceki dönemlerde aynı kategoride çıkan basılı dergilere göre ulaşılabilirlik yönünden çok şanslı bir noktadan yola koyulmuştur.