Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki sayı halinde yayımlanır.

This journal is published two issues in January and July every year.
 

Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlanır.

Original articles written in Turkish or in any foreign languages are published in the area of social science in this journal.
 

Yazılar yayın ve danışma kurulunun onayından geçtikten sonra yayımlanır.

Articles are published after approving of editorial and advisory boards.
 

Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

All writers are responsible for the content of the articles.
 

Tüm hakları saklıdır. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.