Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en uzun soluklu hakemli sosyal bilimler dergisidir. Mayıs 2003 tarihine kadar “Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi” adıyla yayınlanan Dergi, bu tarihten itibaren ilgi alanını tüm iktisadi ve idari bilimleri kapsayacak kadar genişletmiş ve bunu isim değişikliğiyle Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi adını alarak vurgulamıştır. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi’nin gerçek sahibi Türkiye’de iktisadi ve idari bilimler alanında bilgi üreten akademisyenler ile öğrencileridir. Yıllar itibariyle, gerek bilim kurulu ve yayın kurulu üyesi, gerekse hakem ve editör olarak görev alan akademisyenlerimizin sayısı ve çeşitliliği bunun en açık göstergesidir. Amacımız, iktisadi ve idari bilimler alanında bilgi üretilmesine ve bilginin paylaşılmasına nitelikli bir katkıda bulunmaktır.