Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin kuruluş amacı da, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu bağlamda özellikle üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ile yapılan görüşmelerde çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanının tüm boyutlarını içeren bilimsel bir derginin yayın hayatında yer alması bu amacın gerçekleştirilmesine hizmet edecektir. Çalışma İlişkileri Dergisi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularına yönelik olarak yayın yapar. Bu alanda hazırlanan ve konuyu çalışma hayatı ve sosyal güvenlik açısından ele alan Türkçe veya İngilizce akademik makaleler, belirlenen genel yayın ilkeleri çerçevesinde yayınlanır. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa çıkarılan hakemli bilimsel bir dergidir. Çalışma İlişkileri Dergisine gönderilen yazıların daha önce her hangi bir yerde yayınlanmamış olması veya eş zamanlı olarak başka bir yayın organında değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca dergiye gönderilen makalenin telif hakkı Çalışma İlişkileri Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir. Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar. Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır