Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya İlahiyat Dergisi

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Review of the Faculty of Divinity of Amasya University

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.
Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.
Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.
Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.
Dergimizin tarandığı indeksler:

EBSCOHOST: Academic Search Complete 

SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini

ASOS Index: Akademia Sosyal Bilimler Indeksi 

TEİ: Türk Eğitim İndeksi 

Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi

İSAM: İslam Araştırmaları Merkezi 

Google Scholar

Akademik Dizin

Journal Index

ACAR Index-Akademik Araştırmalar İndeksi

Scilit