Üstün Yetenekli Bireylerin Görsel Yeti ve Farkındalığı

Üstün yetenekli bireylerin fark edilmesi en az onlara sunulacak ortam ve çevre kadar önemlidir. Ülkemizde üstün zekâlı ve yetenekli çocuklara yönelik fakülte kapsamında hizmet veren ilk kurum; İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’dir. Bu eğitimin ancak 2002 yılında hizmet vermesi bu konunun ne denli önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Davaslıgil, 2012). Ülkemizde Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, özel yetenek okulları ve enstitüleri üstün yetenekli bireylere hizmet veren kurumlardır. Ancak üstün yetenek ve zekâya sahip bireylere yönelik eğitimin özellikle okulöncesi dönemden başlayarak profesyonel eğitmenler tarafından verilmesi ve bu bireylerin keşfedilmeleri gerekmektedir. Ayrıca doğru, çağdaş ortamlar sağlanarak bu bireylerin yaratıcı, araştırıcı, sorgulayıcı yönleri ortaya çıkarılmalıdır. Bu yaklaşımla üstün yeteneklilerin özellikleri ve farklılıklarının dikkate alınması, ayrıca öznel becerilerinin açığa çıkarılması gerekmektedir. Çünkü yetenek sadece genetik faktörlerle değil, aynı zamanda çevresel faktörle de gelişen bir durumdur (Özsoy, 2003). Üstün yetenekli bireylerin farkındalığı, sadece kendilerini keşfetme, yapılandırma ve sosyal olmalarına olanak sağlamaz; aynı zamanda topluma kazandırılmaları, topluma hizmet ve önderlik etmelerine de olanak sağlar. Bu perspektifle, ülkenin kalkınması ve çağdaş eğitim sistemiyle de paralellik taşıyacaktır

Gifted Individuals’ Visual Capability and Their Awareness

To recognize the gifted individuals’ capabilities is at least as crucial as created and suggested environment and conditions for them. Considering the fact that the first institute in Turkey in Visual Arts Education was founded by Istanbul University, Faculty of Hasan Ali Yücel in 2002, it gives us a big clue to work on that issue more .In general, in Turkey Fine Arts High Schools and Faculties, private art intuitions are the main centers. However, the education process should start from the pre-school period by qualified instructors (Davaslıgil, 2012). It is a fact that ability doesn’t depend upon solely the genetic factors but also it is related to the environmental factors. Gifted people therefore, can enhance their perspectives and capabilities (Özsoy, 2003). From this perspective, to become aware of these individuals’ skills and features not only would help them to contribute what they could offer but also would give them great opportunity to contribute for the development of the country

Kaynakça

Bacanlı, H. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Baykoç, D. N. (2005). Üstün Yeteneklerin Eğitimleri ve Bilim Sanat Merkezleri. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 2(1-2):84-89 Ulakbim web sitesi. 09 Haziran 2014 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/ sitesinden alınmıştır.

Bilir, Ş. (1994). Okulöncesi Eğitimcileri için el kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Cutts, N.E. , & Moseley, N. (2001). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi. Ersevim, İ.(Çev). İstanbul: Özgür Yayınları.

Davaslıgil, Ü. (2012). Türkiye’de Üstün Zekâlı Çocukların Eğitimi İle İlgili Bir Model Geliştirme Projesi. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi web sayfası. 09 Haziran 2014 tarihinde http://hayef.istanbul.edu.tr/?p=6339 sitesinden alınmıştır.

Durr, W. K. (1964). The Gifted student. New York: Oxford University Press.

Gürtuna, S. (2003).Çocuk ve sanat eğitimi, Çocuğum sanatla tanışıyor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kırışoğlu, O. (2009). Sanat, Kültür, Yaratıcılık, Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi- Öğretimi. Ankara: Pegem A.Yayıncılık

Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim.(2. baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Kulaksızoğlu, A. (2003). Farklı Gelişen Çocuklar. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

May, R. (2003). Yaratma Cesareti. Çev. OYSAL, A., İstanbul: Metis Yayınları.

Öznacar, M.D. , ve Bildiren, A. (2012). Üstün Zekâlı Öğrencilerin Eğitimi ve Eğitsel Bilim Etkinlikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özol, A. (2012). Sanat Eğitimi ve Tasarımda Temel Değerler. İstanbul: Pastel Yayıncılık.

Özsoy, V.(2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları.

Robinson, W.& Campbell, J. (2010). Effective Teaching in Gifted Education. Using a whole school approach. New York: Routledge.

Silverman, L. K. (2009). The measurement of giftedness. In L. Shavinina (Ed.), The International Handbook on Giftedness. Amsterdam: Springer Science.

Üstün Yetenekli Çocuklar Durum Tespiti Komisyonu Ön Raporu. (2004). 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi 5. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Velioğlu, S. (2000). İnsan ve Yaratma Edimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

117473 29972

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Mezunlarının Sosyal Paylaşım Ağları Yoluyla İzlenmesi Süreci

Zehranur KAYA, Meltem ÖZTEN ANAY, M. Cem GİRGİN

Otizmi Olan Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretme Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri

Özge ELİÇİN, Ahmet YIKMIŞ

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Motivasyonları

Hasan Said TORTOP, Volkan KOÇAK, Muradiye ACAR, Esra ORUÇ, Hürü CANÖZ, Bahar KAPUSUZ, Emrah ÇOŞKUN

Sınıf Öğretmenlerinin, Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi

Soner YATGIN, Habip Mehmet SEVGİ, Soykan UYSAL

Özel Eğitim Öğretmenlerinin İhtiyaç Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi

Emine ERATAY, Tuğba SARI, Umut KERMEN

Özel Eğitim Alaninda Çalişan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumlarinin İncelenmesi

Hıdır AYDEMİR, İbrahim H. DİKEN, Ahmet YIKMIŞ, Veysel AKSOY, Osman ÖZOKÇU

Üstün Yetenekli Bireylerin Görsel Yeti ve Farkındalığı

Alpaslan UÇAR

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bakışını Etkileyen Etkenler

Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Rahmi CAN, Ahmet ÜNLÜ, Haydar BEDEL, Gökhan ŞENGÜN, Şenol DEMİRHAN, Kemal ÇAĞLAR

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmetiçinde Yetiştirilme Düzeyleri

Osman YILDIRIM, Nezir ÜNSAL, Bahtiyar TOLUNAY

Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Birey Kavramına Yönelik Algıları

Hasan Said TORTOP, Büşra KANDEMİR, Ömer Ensar KAYA, Fazilet DEMİR

Sayfa 1.3712871074677 Saniyede Yüklendi