DINA MODEL İLE GELİŞTİRİLEN BİR TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz Bu araştırmada Bilişsel Tanı Modellerinden biri olan DINA model ile test geliştirme süreci gerçekleştirilmiş ve teste ait psikometrik özellikler belirlenmiştir. Geliştirilen test, 7. Sınıf Fen ve Teknoloji dersine ait Potansiyel ve Kinetik Enerji konu alanını kapsamaktadır. Bu amaçla belirlenen beş uzman konu alanına ilişkin dört temel özellik belirlemiştir. Maddeleri hazırlayan uzman grubundan bağımsız alanında doktora düzeyinde eğitim almış beş uzmandan maddeler ile özellikleri ilişkilendirmeleri istenmiş ve hazırlanan Q-matrisler karşılaştırılarak hem fikir olunan 65 madde testin deneme uygulamasına konmuştur.  Ölçme aracının deneme uygulaması 504 kişilik öğrenci grubuna uygulanmıştır. Deneme uygulaması için maddelere ait g parametrelerinin aritmetik ortalaması 0.42, s parametrelerinin ortalaması 0.30 ve δ parametrelerine ait değerlerinin ortalaması ise 0.28 olarak hesaplanmıştır. DINA modelde elde edilen g, s ve δ parametrelerine göre 25 maddelik testler oluşturulmuş ve mevcut veri üzerinden analiz edilmiştir. Testlerin madde parametreleri ve model veri uyumları karşılaştırıldığında literatürün de desteklediği gibi nihai testin δ parametresi dikkate alınarak oluşturulmasına karar verilmiştir. Nihai test 270 kişilik öğrenci grubuna uygulanmıştır. Nihai teste ilişkin g, s ve δ  parametrelerinin ortalaması ise sırasıyla 0.39, 0.26 ve 0.34 olarak hesaplanmıştır. 

Kaynakça

Başokçu, T.O. (2011). Bağıl ve mutlak değerlendirme ile dına modele göre yapılan sınıflamaların geçerliğinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Cheng Y. ve Chang H. (2007). The modified maximum global discrimination ındex method for cognitive diagnostic computerized adaptive testing. Presented at the CAT and Cognitive Structure Paper Session, Haziran 7.

de la Torre, J. (2008). An empirically-based method of Q-matrix validation for the DINA model: Development and applications. Journal of Educational Measurement, 45, 343–362.

de la Torre, J. ve Douglas, J.A.(2004). Higher-order latent trait models for cognitive diagnosis. Psychometrika 69, 333–353

de la Torre, J. ve Lee, Y.S. (2010). A note on Invariance of the DINA Model Parameters, Journal of Educational Measurement, 47(1), 115-127

Fischer, G.H. (1973). The linear logistic model as an instrument in educational research. Acta Psychologica 37, 359–374.

Haertel, E. H. (1989). Using restricted latent class models to map the skill structure of achievement items. Journal of Educational Measurement, 26, 333-352.

Henson, R. (2004).Test discrimination and test construction for cognitive diagnostic models. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Illinois.

Jang, E. E. (2008). A framework for cognitive diagnostic assessment. Natural language processing for diagnostic language assessment (pp. 117‐131).

Junker, B. W. ve Sijtsma, K. (2001). Cognitive assessment models with few assumptions, and connections with nonparametric item response theory. Applied Psychological Measurement, 25(3), 258-272.

Kato, K. (2009). Improving efficiency of cognitive diagnosisby using diagnostic items and adaptive testing. Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Minnesota.

Lee, Y., Park, Y. ve Taylan, D. (2011). A cognitive diagnostic modeling of attribute mastery in massachusetts,minnesota, and the u.s. national sample using the TIMSS 2007. International Journal of Testing, 11: 144–177, 2011

Leighton, J. P. ve Gierl M. J. (2007). Why cognitive diagnostic assessment? Leighton, J. P. Gierl M. J. (Editörler). Cognitive diagnostic assessment for education. New York: Cambridge University Press.

Li, D., ve Oranje, A. (2007). Estimation of standard error ofregression effects in latent regression models using Binder’s linearization (ETS Research Rep. No. RR-07-09). Princeton, NJ: ETS.

Li, F. (2008). A Modified Higher-Order DINA model for detecting differential ıtem functioning and differential attribute functioning. Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Georgia.

Macready, G.B., Dayton, C.M. (1977). The use of probabilistic models in the assessment of mastery. Journal of Educational Statistics 2, 99–120.

Maris, E. (1999). Estimating multiple classification latent class models. Psychometrika, 64, 187-212.

Nitko, A. J. (2001). Educational assessment of students. NJ: Merrill: Uper Saddle River.

No Child Left Behind Act of 2001, Pub. L. No. 107{110, 115 Stat. 1425 (2002).

Nunnally , J. (1 978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.

Rupp, A. A. ve Templin, J. (2008). The effects of q-matrix misspecification on parameter estimates and classification accuracy in the DINA Model. Educational and Psychological Measurement, 68. No 1, ss;78-96.

Nunnally , J. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.

Rupp, A. A. ve Templin, J. (2008). The effects of q-matrix misspecification on parameter estimates and classification accuracy in the DINA Model. Educational and Psychological Measurement, 68. No 1, ss;78-96.

Tatsuoka, K. (1983). Rule space: An approach for dealing with misconceptions based on item response theory. Journal of Educational Measurement 20, 345–354.

Tatsuoka, K. (1991). Boolean algebra applied to determination of universal set of knowledge states. Araştırma Raporu ONR-1. Princeton NJ: Educational Testing Service

Tatsuoka, K. (1995). Architecture of knowledge structures and cognitive diagnosis: A statistical pattern recognition and classification approach. In P.D. Nichols, S. F.

Zhang, W. (2006). Detecting differential ıtem functioning using the DINA Model. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The University of North Carolina at Greensboro.

93039 22979

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ertan GÖRGÜ

AKADEMİSYENLERE GÖRE AKADEMİ VE AKADEMİK KÜLTÜR

Aysel TÜFEKÇİ AKCAN, Serdar MALKOÇ, Ömer KIZILTAN

İÇİNDEKİLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERDEN ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Harun ŞAHİN, Güngör KİL

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Pınar KARAMAN, Ebru BAKAÇ

VİYOLONSEL EĞİTİMİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ALANA KATKISI VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Manolya CÖMERT, Ali ERİM

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARI VE KAVRAM YANILGILARININ MATEMATİKSEL HATALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Deniz KAYA, Hüseyin Cihan BOZDAĞ, Gökçe OK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKGEN PROBLEMLERİNDEKİ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİ

Duygu YILDIRIM, Nilüfer YAVUZSOY KÖSE

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAZZI GECİKTİRME VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROL

Bilgesu HASÇUHADAR, Hamit COŞKUN

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERE SOĞUK İÇECEK HAZIRLAMA VE SUNMA BECERİSİNİN VİDEO MODEL İLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

Tuğba GÜLSÖZ, Yahya ÇIKILI